Ficha

Id registro D.24
Título Informe  del  Comité  Especial  establecido  en  virtud  de  la  resolución  51/210  de  la  Asamblea  General,  de  17  de  diciembre  de  1996  :  Cuarto  período  de  sesiones  (14  a  18  de  febrero  de  2000)  :  Asamblea  General  :  http://www.undocs.org/A/55/37(SUPP)  :  A/55/37(SUPP)
Autor
Asamblea  General  de  las  Naciones  UnidasA
General  AssemblyA
Assemblée  généraleA
Editorial
Organización  de  las  Naciones  Unidas  -  ONU  (Nueva  York,  Estados  Unidos)
United  Nations  -  UN  (New  York,  USA)
Nations  Unies  -  NU  (New  York,  USA)
Año edición 2000
Código UNBIS
Signatura S  ONU.D  A-3  /  E-3  Caja-2
ISBN

ISSN

UNDOC A/55/37
Num venta ONU
Números disponibles -  2000
Notas
URL http://www.undocs.org/A/55/37(SUPP)